Skip to main content

Вариант

(varietas, LNE) морфологично и (или) физиологично изразен отклонение в развитието орган (и) или функция, без да се излиза извън рамките на нормалното.

1. Малка медицинска енциклопедия. - М .: Медицинска енциклопедия. 1991-96. 2. Първа помощ. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1994 3. Енциклопедичен речник на медицинските термини. - М .: Съветска енциклопедия. - 1982-1984 GG.