Skip to main content

Tireo-

( tireoid- тирозин ; .. Anat glandula тироидната жлеза на щитовидната жлеза, щитовидната cartilago тироидната жлеза хрущял, от гръцката щит thyreos + -eidēs подобен) компонент на съставни думи, което означава "свързано с щитовидната жлеза, към тироидния хрущял.

1. Малка медицинска енциклопедия. - М .: Медицинска енциклопедия. 1991-96. 2. Първа помощ. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1994 3. Енциклопедичен речник на медицинските термини. - М .: Съветска енциклопедия. - 1982-1984 GG.