Skip to main content

Копието на закона

Законите на закона - трите закона на планетарното движение спрямо Слънцето, са установени като обобщение на наблюдателните данни от И. Кеплер в началото. 17-ти век. Законът на 1-ви Кеплер: всяка планета се движи по елипса, в един от фокусните точки на която е Слънцето. 2-Кеплера на закона: всяка планета се движи в равнина, преминаваща през центъра на Слънцето, а районът на сектора на орбита, описан от радиус-вектор на планета, се променя пропорционално на времето. 3-Кеплера на закона: квадратите на времената на революция на планетата около Слънцето засягат като кубове на средните си разстояния от Слънцето. Законите на Кеплер бяха обяснени и усъвършенствани въз основа на закона за гравитацията на Нютон.

Велик енциклопедичен речник. 2000.