Skip to main content

Геда - Шери право

(Н .. Head, 1861-1940, английски невролог. J. Sherren, 1872-1945, английски хирург) според която след разрязване на кожна чувствителност нерв болка е възстановен от първата хиперпатия и способността да се прави разлика между високи и ниски температури, по-късно възстановена тактилна чувствителност, способност за да се изостри близката стойност на температурата и хиперпатията да изчезне.

1. Малка медицинска енциклопедия. - М .: Медицинска енциклопедия. 1991-96. 2. Първа помощ. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1994 3. Енциклопедичен речник на медицинските термини. - М .: Съветска енциклопедия. - 1982-1984 GG.