Skip to main content

Мордехай Spiegler тумора

(напр. Spiegler, 1860-1908, австрийски дерматолог) cm. Цилиндър на кожата.

1. Малка медицинска енциклопедия. - М .: Медицинска енциклопедия. 1991-96. 2. Първа помощ. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1994 3. Енциклопедичен речник на медицинските термини. - М .: Съветска енциклопедия. - 1982-1984 GG.