Skip to main content

QUIMPER (quimper)

QUIMPER (quimper) е град и пристанище в северозападна Франция, административния център на департамента Finistère. 57 000 жители (1982 г.). Машиностроене, хранително-вкусова и хартиена промишленост. Риболов. Производство на керамика. Туризъм.

Велик енциклопедичен речник. 2000.