Skip to main content

Кенай (quesnay) Франсоа

Кенай (Quesnay), Франсоа (1694-1774) - френски икономист. Основател на училището на физиократите. Развити проблеми на социалното възпроизводство. Основната работа е Икономическата маса (1758).

Велик енциклопедичен речник. 2000.