Skip to main content

Phonocardiograms

(фоно кардиограма +) крива на честотата и амплитудата на звука колебанията, произтичащи от активността на сърцето.

1. Малка медицинска енциклопедия. - М .: Медицинска енциклопедия. 1991-96. 2. Първа помощ. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1994 3. Енциклопедичен речник на медицинските термини. - М .: Съветска енциклопедия. - 1982-1984 GG.