Skip to main content

Митра

Митра (от гръцки Митра. - с лента за глава) - (от гръцката Митра лента за глава.) В православната и Католическите църкви са начело на най-висшето православно и католическо духовенство.

Велик енциклопедичен речник. 2000.