Skip to main content

Корпулу (Корпулу)

Корпулу (Корпулу) турски феодален клан - чиито представители през втората половина на 17-ти и началото на 18 век. Той заема поста на велик везир - Мехмед Корпулу (1656-1661), Фазил Ахмет (1661-1676), Кара Мустафа (1676-1683), Фазил Мустафа (1689-1691), Хюсеин (1697-1703). Първият от тях Кьопрюлю Мехмед паша - беше син на един албанец, който се премества в Мала Азия и е живял в малък град Kepryu (мост). Политици от всички Корпулу беше опит да се преодолее това време, за да се рови в упадъка на Османската империя, без това да повлияе на основите на обществения ред, като се биете срещу феодалния сепаратизъм и укрепване на властта на султана и армията. Въпреки това, те са взели мерки, за да "съживи" sipahiyskoy система води само до краткосрочни, нестабилна подобряване на ситуацията и не можеше да спре кризата на военно-феодална система и свързаното с военната мощ на Турция есен. Катастрофалното поражение на турските войски в близост до Виена (1683) и сключването през 1699 в Карловци мирни договори, които за първи път Турция е претърпял значителни териториални загуби, означава също, разпадането на политиката Корпулу.

Велик енциклопедичен речник. 2000.