Skip to main content

KEKLEN (Кьочлин) Чарлз

KEKLEN (Кьочлин) (Кьочлин), Charles (1867-1950) - френски композитор, музиколог, Наука. Опера, балети, симфонии, масови песни, включително "Свобода за Телман" и др. Един от организаторите на обществото "Франция-СССР". Той учи. Сред студентите: F. Poulenc, A. Soge.

Велик енциклопедичен речник. 2000.