Skip to main content

Едуард (кадър) Едуард

КЕРД (Caird) Едуард (1835-1908) - английски философ. Представителят на неохегелианството; тълкува ученията на Хегел в религиозен дух. Исторически и философски творби на Кант и други немски философи.

Велик енциклопедичен речник. 2000.