Skip to main content

Kerbedz Станислав V.

Kerbedz Станислав V. (1810-99) - инженер, член-кореспондент (1851), почетен член (1858) на Санкт Петербург академия на науките на. По произход на полюса. Работил е в Русия. Автор на проекти на мостове през Нева в Санкт Петербург (сега мост на лейтенант Шмид), железопътен - отвъд реката. Ливади, отвъд реката. Wisła във Варшава.

Велик енциклопедичен речник. 2000.