Skip to main content

Копен Владимир Петрович

Копен Владимир Петрович (1846-1940) - климатолог. Синът на П. И. Кеппен. Роден е в Русия; от 1875 г. в Германия, от 1919 г. в Австрия. Разработи класификация на климата на Земята. Един от инициаторите на аерологичните изследвания. Работи по обща, синоптична и морска метеорология.

Велик енциклопедичен речник. 2000.