Skip to main content

Копен Петро

Копен Петр Иванович (1793-1864) - руски учен, статистик и етнограф, библиограф, академик Петербург AN (1843). Организирано системно събиране на статистически данни за броя, националния състав на населението на Русия. Основни статистически изследвания, първата "Етнографска карта на европейската Русия" (1851 г.).

Велик енциклопедичен речник. 2000.