Skip to main content

Копен Фьодор Петрович

Копен Фьодор Петрович (1833-1908) - .. руски зоолог, член-кореспондент на Петербургската академия на науките (1889) Син на PI Копен майор работи на горското стопанство и селското стопанство ентомология, биогеография, в селското и горското стопанство. три обем Общо "вредни насекоми" (1881-83).

Collegiate речника. 2000