Skip to main content

КЕПЛЕР (Kepler) Йохан

КЕПЛЕР (Kepler) Йохан (1571-1630) - немски астроном, един от създателите на съвременната пъти астрономията. Той открива законите за движението на планетите (закони на Кеплер), на която възлиза планетарна маса (т. Н. Rudolphine). Той постави основите на теорията за затъмненията. Измислил е телескоп, в който лещата и окуляра са двойноизпъкнали лещи.

Велик енциклопедичен речник. 2000.