Skip to main content

Кент (Кент) Рокуел

Кент (Кент) Рокуел (1882-1971) - американски художник, писател, общественик, почетен член на СССР академия на изкуствата (1962). В картините, рисунките, гравюрите, литографиите, суровата природа на северните страни, смелостта на обикновените хора ("Работниците на морето", 1907) са отпечатани. Книги, посветени на пътуванията на север ("В дивата природа", 1920 г.), обществения живот на Съединените щати ("Аз съм, Господи", 1955). Член на Световния съвет за мир (от 1955 г.). Международната награда "Ленин" (1967 г.).

Велик енциклопедичен речник. 2000.