Skip to main content

Кент (Кент)

Кент (Кент) - в началото на Средното царство, се основава (в края на 5-ти век ..) в англосаксонския завладяването на Великобритания. В крайна сметка. 8та в. влезе Мерсия в началото. 9та в. - до Уесекс.

Велик енциклопедичен речник. 2000.