Skip to main content

Kenotrons

kenotron (от гръцката kenos -. ... и празен трона) - вакуум диод предназначени за коригиране AC честота на главното захранване. Поддържаше стойността главно в мощни токоизправителни инсталации.

Велик енциклопедичен речник. 2000.