Skip to main content

Кенотаф

Кенотаф (от гръцки kenotaphion -. Letters -. Празния гроб), гробницата, която не съдържа погребение. Създаден в д-р. Египет, Гърция, Рим, Св. Азия и т.н. в случаите, когато починалият в чужда земя не може да бъде погребан.

Велик енциклопедичен речник. 2000.