Skip to main content

KENNEL

KENNEL е разнообразен сапропелит, съдържащ голям брой микроспори. Съдържанието на водород е 6-8%. Той се отлага в слоеве от хумусни въглища под формата на междинни слоеве.

Велик енциклопедичен речник. 2000.