Skip to main content

KENKOL BURIAL

КЕНКОЛСКИ БУРИАЛ - погребални могили на номадите 2-4 века. в устието на реката. Кенкъл в Киргизия. Прибори за хранене, оръжия, бижута, дрехи и др.

Велик енциклопедичен речник. 2000.