Skip to main content

Kenzheev Бакит

Kenzheev Бакит (1950 стр.) - руски автор. От 1982 г. в Канада. Публикува се предимно в samizdat. Стихосбирки: "Избрани стихове 1970-1981" (1984), "Есен в Америка" (1988), "Стихотворения" (1995 г.). Романи: "Плато" (1992), "Иван Безуглов", роман "Мешански" (1993).

Велик енциклопедичен речник. 2000.