Skip to main content

Рене Кьониг

Koenig Rene (р 1906) - немски социолог. Усещах влиянието на структурно-функционалното училище и нео-позитивизма. Работи по обща социология, методи и техники на изследване и др.

Голям енциклопедичен речник. 2000.