Skip to main content

Кенджежин-Кожле (Кенджежин-Кожле)

Кенджежин-Кожле (Кенджежин-Кожле) - град в югозападната част на Полша, пристанище на река. Одра. 72 000 жители (1990 г.). Химическа промишленост, машиностроене; Корабостроителница.

Велик енциклопедичен речник. 2000.