Skip to main content

Кендра (kendrew) Джон Каудъри

Кендра (kendrew) John Каудъри (1917 стр.) - английски биохимик. Процедури в областта на химията на протеините. Той установи пространствената структура на миоглобиновата молекула чрез рентгенов дифракционен анализ. Нобелова награда (1962 г., заедно с MF Perutz).

Велик енциклопедичен речник. 2000.