Skip to main content

Kendall (Kendall) Хенри

Kendall (Kendall) Хенри (роден 1926) -. Американски физик. Процедури по физика на елементарните частици и теорията на полето. Кендъл има фундаментални изследвания върху структурата на кварките на елементарните частици. Нобеловата награда (1990 г. заедно с RE Тейлър и Дж. Фридман).

Велик енциклопедичен речник. 2000.