Skip to main content

KEMTS (kamtz) Лудвиг Martynovich

KEMTS (kamtz) (Фридрих Лудвиг) Лудвиг Martynovich (1801-67) - геофизик, академик Петербург AN (1865). Роден в Померания, от 1841 г. в Русия. Ангажиран в изучаването на ежедневния ход на налягането, температурата и влажността, наземния магнетизъм. За първи път се установи съществуването на мусони в северните брегове на европейската Русия и Сибир. Автор на тритомния "Учебник по метеорология" (1831-36). Работи по историята на географията.

Велик енциклопедичен речник. 2000.