Skip to main content

Кемп (Кемп) Mirdza

Кемп (Кемп) (Present фатална Naykovskaya - Naikovska ..) Мирдза (1907-74), латвийската поетеса, националната поетеса на Латвия (1967 г.). В стихосбирки "Morning вихъра" (1946 г.), "Love" (1957), "Forever Now" (1964; Държавна награда на СССР, 1967), "Human Highway" (1969), "шипка" (1972) - Одобряване на хуманистични идеали , единството на човека и природата, разбирането на социалните противоречия на съвременната епоха.

Велик енциклопедичен речник. 2000.