Skip to main content

Кемерово университет

Кемерово университет - създадена през 1973 г., за да се подготви персонала на математически, физически, химически, биологични, икономически, исторически, правни, филологически и други специалитети .. През 1991 г. Св. 6 хиляди студенти.

Велик енциклопедичен речник. 2000.