Skip to main content

Kemble

Кембъл (Кембъл) - семейство от английските актьори 18 -19 века. Предшественикът е Роджър. От неговите 12 деца (почти всички участници) са най-известните S. Siddons и Джон Филип (1757-1823), който играе в театрите на Лондон, той е бил в близост до театър на класицизма.

Велик енциклопедичен речник. 2000.