Skip to main content

KEMA (qemali) Исмаил

KEMA (qemali) (Кемал бей), Исмаил (1844-1918) - 1912 -14 глава на временното правителство на независима Албания. Той е бил член на комисията по албански (Корфу, 1911 Ница, 1912 г.), предявяват своите претенции към ръководството на албанското национално движение.

Велик енциклопедичен речник. 2000.