Skip to main content

Kellogg

Келог - Бриан пакт през 1928 г. (на Париж пакт) - отказва от войната като инструмент на националната политика; беше подписан на 27 август в Париж от 15 държави (Франция, САЩ, Германия, Великобритания, Япония и др.). Именуван от инициаторите на френския външен министър А. Брайън и американския държавен секретар Ф. Келог. По-късно 48 държави се присъединиха към пакта. СССР се присъедини го 06 септември 1928 и инициира подписването на Протокола от 1929 г. Пакт Бриан-Келог Москва влезе в сила на 24 юли 1929 г.

академично издание на речника. 2000.