Skip to main content

KELLIKER (kolliker) Рудолф Алберт

KELLIKER (Kolliker) Rudolf Albert (1817-1905) - немски хистология и ембриология, външната съответния член Петербург AN (1858). Родом от Швейцария. Производството свързани с изследването на структурата и развитието на тъкани, е създадена (1852) класификация на тъканите на висши животни и хора. Намерени (1857) миофибрили в мускулите. Първата за да се установи съществуването на едноклетъчни организми (животни gregarines).

Велик енциклопедичен речник. 2000.