Skip to main content

Кели Николай Г.

Кели Николай Г. (1883-1965) - руски инспектор, член-кореспондент на Академията на науките на СССР (1946 г.). Професор в минния институт в Ленинград (от 1923 г.). Основните работи по по-висока геодезия, фотограметрия.

Велик енциклопедичен речник. 2000.