Skip to main content

Волфганг Кьолер

Волфганг Кьолер (1887-1967) - немски психолог, един от основателите на гещалтпсихологията. От 1935 г. в Съединените щати. Майор работи върху изучаването на интелигентност на човекоподобни маймуни. Кьолер не извърши фундаментална разлика между интелекта на човека и маймуната.

Велик енциклопедичен речник. 2000.