Skip to main content

Келър Георг

КЕЛЕР Георг (роден през 1946 г.) е германски имунолог. Разработена (с S. Milstein) биотехнология за производството на моноклонални антитела, секретирани от клетъчни хибриди. Нобеловата награда (1984 г. заедно с Милщайн).

Велик енциклопедичен речник. 2000.