Skip to main content

Всеволод Михайлович Keldysh

Keldysh Всеволод Михайлович (1878-1965) - руски учен, генерал-майор инженерни услуги (1943), почетен учен на РСФСР (1944 г.). Един от основателите на метода за изчисляване на стоманобетонни конструкции за ограничаване на състоянията. Участник в проектирането и приемането на големи строителни проекти (Московския канал, Московското метро и др.).

Велик енциклопедичен речник. 2000.