Skip to main content

Kekura

Kekura - 1) Buttes колонен форма, често в регион. Сибир, по водосборите на басейните Лена, Яна, Индигирка.

2) Висококачествени скали на брега на арктическите морета.

Велик енциклопедичен речник. 2000.