Skip to main content

Кекуле (Кекуле) Фридрих Аугуст

Кекуле (Кекуле) Фридрих Аугуст (1829-96) - немски органичен химик, външната съответния член Петербург AN (1887). Процедури по теорията на структурата на органичните съединения. Той показа, че въглеродният четиривалентен (1857) и неговите атоми могат да бъдат свързани един към друг във верига (1858). Той предложи (1865) цикличната формула за бензен.

Велик енциклопедичен речник. 2000.