Skip to main content

КЕНГАРУ

КЕНГАРУ (подскачащи вируси) - семейство от бозайници от ред на вируса. Дължина на тялото от 23 см до 1, 6 м, опашка от 13 см до 1, 1 м. От 50 вида, в Австралия и на някои съседни острови. Импортирани до ноември Зеландия. Обект на риболова (кожа, месо). Някои са лесно опитомени. 14 вида и подвида в Червената книга на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси.

Велик енциклопедичен речник. 2000.