Skip to main content

Влизане

раздел, предхождащ основната тема на произведението или една от частите му и подготвяйки външния му вид. Тази подготовка може да се състои в очакване на естеството и интонацията на темата или, обратно, в засенчване в противоположност. V. могат да бъдат кратки и дълги, да се състоят само от пасажи, акорди (Л. Бетовен, финал на 3-та симфония) или да въплъщават светли музи. тема, която е от голямо значение за по-нататъшното развитие на музиката (ПИ Чайковски, част 1 на 4-та симфония). Понякога въвеждането става самостоятелно завършен музи. игра - в инстр. музика ( вижте Prelude) и особено в големия вокален инструмент и сцена. Произв. , където това е вид увертюра. В последния случай В. подготвя умото не първоначалните музи. темата и цялата работа, нейния общ характер, концепция и понякога музиката. теми (напр. V. към оперите "Lohengrin", "Eugene Onegin" са изградени върху тематичния материал на самите опери). Вижте също въведение.

Музикалната енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия, съветски композитор. Ед. Ю. Келдиш. 1973-1982.