Skip to main content

Gepatoholangit

(hepatocholangitis; хепато (Gepat-) + Gr + angeion cholē жлъчна съд + -um; .. холангиохепатити син) комбинирани възпаление на черния дроб и жлъчните пътища. Gepatoholangit дифузно (ист; .. Н дифузен) - G., при което методът обхваща цялото тяло. Gepatoholangit заличаване (ист; .. H облитериращ) - G., в които има заличаване на жлъчните пътища със симптоми на холестаза.

1. Малка медицинска енциклопедия. - М .: Медицинска енциклопедия. 1991-96. 2. Първа помощ. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1994 3. Енциклопедичен речник на медицинските термини. - М .: Съветска енциклопедия. - 1982-1984 GG.