Skip to main content

Kelteminar култура

kelteminar култура (археология) - периода на неолита (Con четвърти -. 3-ти век преди новата ера ...), на юг , Аралско море област. Наречен по канал Kelteminar в Каракалпастан. Паркиране на рибари и ловци, инструменти от камък и кости, керамика.

Велик енциклопедичен речник. 2000.