Skip to main content

CORVETTE

CORVETTE (френски корвета.) - ... 1) в ветроходство военен флот от 17-19 век. светлина кораб, който имаше за цел да изследва и да изпълняват задачи за подпомагане

2)] Във Великобритания, САЩ и други флотилии от периода на корветите 2-ри Втората световна война, наречени военни кораби и за борба с подводниците отбраната.

Велик енциклопедичен речник. 2000.