Skip to main content

КОЛЕКТОРИ

КОЛТИБЕРИТЕ са древни племена от североизточна Испания, образувани от смесването на иберийците с келтите. Районът на тяхното селище (Celtiberia) е завладян от римляните през 2 век. Преди новата ера. д. (накрая през 72 г. пр.н.е.).

Велик енциклопедичен речник. 2000.