Skip to main content

КЕРАМИКА

керамика (Gk keramike -. керамика - от Keramos - глина), стоки и материали, синтерована глина, както и техни смеси с минерални добавки, както и метални оксиди и други неорганични съединения (карбиди, бориди, нитриди, силициди и др.). Според структурата отличава необработени керамика (строителство, огнеупорните тухли и др.), Тънък хомогенен фина структура (порцелан, пиезоелектрични и фероелектрични керамика, металокерамика и др.), С фина пореста структура (фаянс, теракота, фаянс и др.), Силно порьозен (топлоизолационни керамични материали). Чрез използването на керамика разделени в строителството (тухла, плочки, насочените една към друга плочи, и т.н.), вътрешните и санитарни (прибори, изкуството, мивки), химически устойчиви (тръби, части от химически апарат), електрически, радио, топлоизолация (разширен глина, пяна керамика и др.), огнеупорни материали.

Велик енциклопедичен речник. 2000.