Skip to main content

Tsebotsefaliya

(cebocephalia; гръцки kēbos маймуна + кефале главата.) малформации: хипоплазия на външния нос до негово отсъствие, в съчетание с намалена разстояние между очите, така че лицето на пациента прилича лицето маймунски. 1. Малка медицинска енциклопедия. - М .: Медицинска енциклопедия. 1991-96. 2. Първа помощ. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1994 3. Енциклопедичен речник на медицинските термини. - М .: Съветска енциклопедия. - 1982-1984 GG.