Skip to main content

KEPS

KEPS - изследване на природните производителните сили на Русия от страна на Комисията.

Велик енциклопедичен речник. 2000.